VISÕES DA EDUCAÇÃO PÓS-STEM DE ALUNOS DO ESCOLAR SECUNDÁRIO NO NORTE DE CHIPRE

Autores

Palavras-chave:

Chipre do Norte, Educação STEM, Opiniões dos estudantes, Estudo de caso

Resumo

O principal objetivo desta pesquisa é determinar as opiniões dos alunos do ensino secundário na República Turca do Norte de Chipre após o Curso de Educação STEM. Um modelo de pesquisa qualitativa foi aplicado no estudo. O grupo de estudo da presente pesquisa foi composto por um total de 20 alunos do ensino médio com idade entre 12 anos. Foi utilizado um formulário de entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados. Os dados obtidos foram categorizados em temas e interpretados. O programa NVIVO-12 foi utilizado para analisar os dados e modelar a situação resultante. Os achados obtidos como resultado da pesquisa foram discutidos com a literatura pertinente. De acordo com os dados, os resultados da pesquisa foram discutidos com a literatura pertinente. Como resultado das análises concluiu-se que após o curso de educação STEM os alunos desenvolveram suas competências, que deveriam ser ministradas em suas escolas e que isso os beneficiou. Em linha com os resultados obtidos, foram feitas sugestões sobre aplicações STEM

Biografia do Autor

Sonay Dericioğlu, The University of Mediterranean Karpasia, Faculty of Education, Ecvet Yusuf Cad, Lefkoşa, Nicosia, Cyprus

The University of Mediterranean Karpasia, Faculty of Education, Ecvet Yusuf Cad, Lefkoşa, Nicosia, Cyprus

Behcet Öznacar, Near East University, Atatürk Faculty of Education, Yakındoğu Blv, Lefkoşa, Nicosia, Cyprus

Near East University, Atatürk Faculty of Education, Yakındoğu Blv, Lefkoşa, Nicosia, Cyprus

Referências

Akaygun, S., & Tutak, F.A. (2016). STEM imagenes revealing STEM conceptions of preservice chemistry and mathematics teachers. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 56-71.

Akdağ, F. T., & Güneş, T. (2017). Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5 S), 1643-1656.

Akgündüz, D., & Ertepınar, H. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.

Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimi A Proposal of the STEM Education for Teacher Training: Design Based Science Education. 2146-071X, 212.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Aşık, G., Küçük, Z. D., Helvacı, B., & Corlu, M. S. (2017). Bütünleşik öğretmenlik projesi: Öğretmen eğitimine sürdürülebilir bir yaklaşım. Turkish Journal of Education, 6(4), 200-215.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çorlu, M. A. ve Aydin, E. (2016). Evaluation of learning gains through integrated STEM projects. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 20-29

Demirli, C. (2007). E-portfolyo öğretim sürecinin öğrenenlerin tutumları ve algıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Dericioğlu, S., & Öznacar, B. (2020). Case study on the applicability of STEM education approach in Northern Cyprus education system according to the opinions of school administrators. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 29(5), 1776-1786.

Dericioğlu, S., Öznacar, B., & Köprülü, F. (2022). The attitudes of secondary school students living in Northern Cyprus before and after STEM education.

Ensari, Ö. (2017). Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimi ve FeTeMM etkinlikleri hakkındaki görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Eroglu, S. ve Bektas, O. (2016). Ideas of science teachers took stem education about STEM based activities. Journal of Qualitative Research in Education,4(3), 43- 67. Retrieved from http://www.enadonline.com/0DOWNLOAD/pdfler/eng/4c3s3m.pdf.

Furner, J., & Kumar, D. (2007). The Mathematics and science ıntegration argument: a stand for teacher education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology, 3(3), 185-189.

Gülhan, F., Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 602-620

İnançlı, E., & Timur, B. (2018). Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 1(1), 48-68.

Karakaya, F., Avgın, S. S., & Yılmaz, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (FeTeMM) mesleklerine olan ilgileri.

Keçeci, G., Alan, B., & Kırbağ Zengin, F. (2017). 5. sınıf öğrencileriyle stem eğitimi uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(Özel Sayı), 1-17.

Kümbetoğlu, B. (2005).Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam.

Landivar, LC (2013). Bilim ve mühendislik eğitimi ile STEM mesleklerinde istihdam arasındaki ilişki . ABD Ticaret Bakanlığı, Ekonomi ve İstatistik İdaresi, ABD Sayım Bürosu.

Meng, C. C., Idris, N., & Eu, L. K. (2014). Secondary Students' Perceptions of Assessments in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(3).

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Noy, C. (2008). Sampling knowledge: The hermeneutics of snowball sampling in qualitative research. International Journal of social research methodology, 11(4), 327-344.

Öznacar, B., & Dericioğlu, S. (2017). The role of school administrators in the use of technology. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(1), 253-268.

Sahin, A., & Top, N. (2015). STEM students on the stage (SOS): Promoting student voice and choice in Stem education through an interdisciplinary, standards-focused, project based learning approach. Journal of STEM Education, 16(3), 24-33.

Salman Parlakay, E. (2017). FETEMM (STEM) uygulamalarinin besinci sinif ogrencilerinin sorgulayici ogrenmelerine, motivasyonlarina ve 'canlilar dunyasini gezelim ve taniyalim' unitesindeki akademik basarilarina etkisi. Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal University, Fen Bilimleri Enstitusu, Hatay.

Stohlmann, M., Moore, T. J., & Roehrig, G. H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM education. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 2(1), 4.

Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3625770).

Tseng, K. H., Chang, C. C., Lou, S. J., & Chen, W. P. (2013). Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal of Technology and Design Education, 23(1), 87-102.

TÜSİAD (2017). 2023’e doğru Türkiye’de STEM gereksinimi. (Erişim: 20.05.2018), https://www.tusiadstem.org/images/raporlar/2017/STEM -Raporu-V7.pdf

Wendell, K. B. (2008). The theoretical and empirical basis for design-based science instruction for children. Qualifying Paper, Tufts University.

Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.

Yasak, M. T. (2017). Tasarım temelli fen eğitiminde, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamaları: Basınç konusu örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Yıldırım, B., & Selvi, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18), 47-54.

Yıldırım, B., & Cumhur, T. Ü. R. K. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri: Uygulamalı Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 195-213.

Yıldırım, P. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (Stem) Entegrasyonuna İlişkin Nitel Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 31-55.

Downloads

Publicado

2024-02-06

Edição

Seção

Artigos